Zwroty i reklamacje

Ważne

Odbierając przesyłkę z zamówieniem, należy sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody dostarczony do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Zwrot:

Konsumenci zawierający umowę kupna na odległość w sklepie Dr Sobczak, mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zakupionego towaru. Prawo to nie dotyczy zakupu produktów pakowanych sterylnie, które po otwarciu stają się niepełnowartościowe i nie mogą zostać ponownie włączone do sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia i zachowanie higieny. Rozpakowane produkty tego typu nie podlegają zwrotowi. Koszt zwrotu zakupionego towaru ponosi kupujący.

 

Zwroty należy zgłaszać wyłącznie przez podany poniżej link. Dzięki temu przyspieszy to realizację zwrotu.

Link do formularza zwrotu towaru:

– formularz zwrotu

– formularz reklamacyjny


Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: reklamacje@drsobczak-sklep.pl

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1.W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

2.W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem np. wiadomością email na adres: reklamacje@drsobczak-sklep.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:

Dr Sobczak, ul. Patriotów 245, 04-852 Warszawa, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym www.drsobczak-sklep.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź jego dystrybutora. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji bezpośrednio u gwaranta, którym jest producent lub dystrybutor. Udzielenie gwarancji na towar jest dobrowolne, a okres gwarancyjny zależy od woli gwaranta. Jeżeli gwarant (producent lub dystrybutor) nie podaje okresu gwarancji w karcie gwarancyjnej produktu to przyjmuje się, że okres gwarancji wynosi 2 lata.

W zależności od marki zakupionego produktu, uprawnienia gwarancyjne należy kierować we wskazane przez producenta lub dystrybutora towaru miejsce, którym jest siedziba dystrybutora lub autoryzowana placówka serwisowa. Poniżej znajduje się lista producentów z pełnym opisem postępowania reklamacyjnego oraz adresami autoryzowanych punktów serwisowych.

Umów się na wizytę!

Klinika Gdańsk

Al. Grunwaldzka 505, II piętro,
80-320 Gdańsk

Klinika Radość

ul. Patriotów 245
04-852 Warszawa

Klinika Babice

ul. Okulickiego 5
05-082 Stare Babice

Umów się na wizytę!

Zadzwoń, z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

Klinika Gdańsk

Al. Grunwaldzka 505, II piętro,
80-320 Gdańsk

Klinika Radość

ul. Patriotów 245
04-852 Warszawa

Klinika Babice

ul. Okulickiego 5
05-082 Stare Babice